جمعه 25 شهریور‌ماه سال 1390

آهای آقا ...

مردی نباش که به دختری نیاز داره ...

مردی باش که دختری به اون نیاز داره

 و این دو باهم خیلی متفاوتند ...


به یک استکان حرف بپیوندید


پنج‌شنبه 17 شهریور‌ماه سال 1390

مطمئنأ

شاعر که میشوی خیال تو یعنی حکومت دوست؛ بجون خودم


به یک استکان حرف بپیوندید